ร่วมแสดงความยินดีและส่งนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประวิตร ศรีบุญรัตน์