ยินดีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์