ร่วมแสดงความยินดีและส่งนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์