ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

จุดต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 13 ธันวาคม 2560

การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 2

การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560

มหกรรมแพทย์แผนไทยและประชุมวิชาการ