การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ณ จ.บุรีรัมย์