จุดต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ณ อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน